Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tyck till om Visbys framtid i kväll

Publicerad 2022-02-10 12:13
Region Gotland håller på att ta fram en översiktsplan och en grönplan för vår gemensamma framtid. I kväll är det digitalt samrådsmöte för delområde Visby. Var med på mötet och kom med synpunkter. Det är viktigt för dig och alla andra.

Mötet kommer att hållas mellan klockan 18.30 och 20.00. Anmäl dig genom att mejla till oversiktsplan@gotland.se.

Länk till mötet kommer direkt till din mejladress.

Läs mer på: gotland.se/oversiktsplan2040
och på gotland.se/grönplan