Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Flera skäl till att den tryckta tidtabellen för kollektivtrafiken tas bort

Publicerad 2022-02-09 16:00
Den tryckta tidtabellen för Gotlands kollektivtrafik tas bort. Men det går bra att kontakta teknikförvaltningens kundtjänst som kan skriva ut tabellen på papper och skicka till alla som önskar. Detta beslutade tekniska nämnden idag.

Alltfler huvudmän för kollektivtrafiken i landet tar bort de tryckta tidtabellerna. Det finns flera anledningar till detta. Att ta fram och distribuera tryckt tidtabellsinformation är både kostsamt och tidskrävande. Det har blivit allt vanligare med flera tidtabellsändringar om året vilket alltså inte kommer med i den tryckta tidtallen och man inte trycker om den, och det kostar förstås mycket pengar. Den tryckta tidtabellsinformationen blir alltså snabbt inaktuell vilket leder till problem när informationen om ändringar inte når användare. Ett annat är miljöskäl. Det är miljömässigt inte bra att fyrfärgstrycka och distribuera stora upplagor av tidtabeller. Dessutom har digitaliseringen slagit igenom ordentligt. Många har smartphones och kan lätt nå aktuell tidtabellsinformation.

Tabell på papper finns att få

- Men vi förstår att det är viktigt för bland annat äldre att ha en tryckt tidtabell. De behöver bara ringa teknikförvaltningens kundtjänst, så skickar de ut alltid aktuell tidtabell på papper, säger tekniska nämndens ordförande, Karl-Johan Boberg.

Dessutom kommer förstås aktuell tidtabell att alltid finnas på Region Gotlands hemsida, bara att ladda ner.