Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 9 februari 2022

Publicerad 2022-02-09 15:49
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade bland annat att Gotland ska ansluta till ett projekt för organiserad prostatacancertestning. Gotland ska också delta i ett pågående projekt som har som mål att utrota livmoderhalscancer i Sverige. Nämnden antog verksamhetsberättelsen för 2021, som präglas av ännu ett år med coronapandemi.