Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Depression

Fysisk aktivitet som medicin vid depression och nedstämdhet

Forskning har tydligt visat att fysisk aktivitet är en verksam medicin mot framförallt lättare psykisk ohälsa. Att vara fysiskt aktiv har också visat sig kunna förhindra återfall i psykisk ohälsa. All rörelse är bra för din hälsa. Steg för steg, utifrån din egen förmåga och dagsform, kan du hitta aktiviteter och rutiner som passar dig – på dina villkor

Hur vet jag att det hjälper? 

Forskning visar att vid lindrig eller måttlig depression lindrar fysisk aktivitet depressiva symtom i liknande grad som antidepressiva läkemedel eller kognitiv beteendeterapi (KBT). Vid medelsvår till svår depression bör den fysisk aktiviteten ske parallellt med övrig antidepressiv behandling som medicinering och/eller samtalsterapi.

Hur mycket fysisk aktiv ska jag vara för att få effekt ?

Rekommendationerna är att du är fysisk aktiv minst 150 minuter per vecka, uppdelat på 3 - 7 tillfällen där du blir lätt andfådd och varm, det vill säga en måttlig intensitet.

Du kan också vara fysisk aktiv på hög intensitet, 75 min per vecka , uppdelat vid 3 - 5  tillfällen där du blir rejält andfådd, så att du har svårt att tala hela meningar.

Eller så kombinerar du dessa två intensiteter i 90 minuter per vecka, uppdelat på 3 tillfällen. 

Du kan också träna muskelstärkande träning, 8-10 övningar, 8-12 repetitioner i 2 - 3 omgångar , 2- 3 ggr per vecka för att få samma effekt som den pulshöjande träningen.

Vad ska jag träna? 

Så länge du håller dig till ovanstående rekommendationer så spelar det ingen roll vad du tränar, det viktigaste är att du hittar din grej.  Och du - det funkar!

Hör Sjukgymnast Frida Broman berätta hur du kan använda fysisk aktivitet som medicin vid depression och nedstämdhet.

 

Här kommer ett förslag på muskelstärkande träning i gym:

https://youtu.be/eJ4161N9rmg

 

Läs mer: