Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Tre kvinnor går stavgång i härlig höstnatur. Foto: Mostphotos.

Bröstcancer och fysisk aktivitet

Må bättre vid bröstcancer med fysisk aktivitet och träning. Primärvårdens sjukgymnaster och fysioterapeuter informerar.

Regelbunden fysisk aktivitet har många positiva effekter. Den är en viktig del i rehabiliteringen för att minska biverkningar av cancerbehandling och för att förbättra livskvalitet. Forskning visar att fysisk aktivitet förbättrar både kondition och muskelstyrka samt kan ge bättre sömn. Fysisk aktivitet kan också minska trötthet, stress, oro och nedstämdhet, viket ger bättre ork under och efter behandlingen.

___________________________________________________________________________________________

Information till dig som är bröstopererad

 

Det är viktigt att du fortsätter träna de rörelser du fick av sjukgymnasten/fysioterapeuten. Syftet är att återfå rörligheten i axelleden. Gör rörelserna till gränsen för smärta.

Var fysiskt aktiv. Tiden under och efter bröstcancerbehandling kan innebära att du minskar din aktivitet av olika anledningar. Fysisk aktivitet är positivt för välbefinnandet i allmänhet, för axelrörligheten och för cirkulationen. Fysisk aktivitet kan minska trötthet, förbättra sömnen, stabilisera vikten och lindra eventuella biverkningar som värmevallningar och svettningar. Därför rekommenderas du att i möjligaste mån försöka vara igång som tidigare eller börja med någon form av regelbunden fysisk aktivitet. Vanligen kan man återgå till normal aktivitetsnivå ungefär två månader efter operationen. Prova dig fram- känns det bra, så är det bra! Det finns egentligen ingen typ av fysisk aktivitet du avråds ifrån. Välj den träning du trivs med och mår bra av, då är det störst chans att den blir av!

Vi rekommenderar också att du emellanåt - livet ut - kontrollerar din rörlighet i axelleden. 

 

 

För dig som är bröstopererad - information från KI

 

FLER TRÄNINGSPROGRAM

 

 

LYMFDRÄNAGE

 

 

___________________________________________________________________________________________

LÄS MER om bröstcancer och fysisk aktivt och träning:

__________________________________________________________________________________________