Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sommaranställer ungdomar till att samla in sopor med lådcyklar

Publicerad 2022-02-08 09:23
I sommar satsar Region Gotlands teknikförvaltning på projektet ”Vi trampar mot framtiden”. Projektet innebär att ungdomar under den mest intensiva sommarperioden kommer att cykla runt i Visby med stripade lådcyklar och samla in skräp. Ett helt nytt miljöjobb!

Som vi alla vet har nedskräpning blivit ett problem, speciellt i Visby innerstad och kring strandpromenaden och särskilt sommartid. Men den kommande sommaren hoppas vi att det ska bli bättre, för Region Gotlands teknikförvaltning gör en satsning som vi aldrig tidigare gjort. Ungdomar med sådana här lådcyklar kommer då att synas en hel del i Visby innerstad. Det är ett tiotal ungdomar i åldern från 15 år och uppåt som kommer få ett riktigt spännande ”miljösommarjobb”!

– Ungdomarna kommer cykla runt och samla in skräp samt även kunna berätta lite om varför man inte ska kasta skräp och vad det innebär. Detta i projektet ”Vi trampar mot framtiden”, berättar Simon Hoffman, enhetschef på gata- och parkavdelningen vid teknikförvaltning.

Arbetar i två pass

Region Gotland gör därmed skillnad genom hållbarhetssatsningen ”Vi trampar mot framtiden” som ger ungdomar möjlighet att göra en miljöinsats då de arbetar med renhållning i den offentliga miljön som till exempel strandpromenaden, hamnområdet och Östertorg.

Ungdomarna i olika grupper med de stripade el-lådcyklarna kommer alltså att cykla runt och tömma papperskorgar, plocka skräp, informera och så vidare för att skapa trivsel och värna om miljön. Projektet pågår veckorna 24-33 och arbetstiden är två pass, klockan 10.00-15.00 och kl. 15.00-20.00, alla dagar i veckan.

– Det här kommer att öka trivseln. Framdriften för lådcyklarna ger ju dessutom noll i co2-utsläpp och cyklarna är tysta, säger Simon Hoffman.