Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

De flesta åtgärder mot covid-19 upphör och provtagning av allmänheten avvecklas

Publicerad 2022-02-08 07:55
Från och med onsdag den 9 februari kommer de flesta restriktioner som har gällt under pandemin att tas bort. Provtagningen av allmänheten kommer också att upphöra. Läget i vården och inom omsorgen är mycket ansträngt, men belastningen förväntas inte öka i och med de släppta restriktionerna.
Individen har fortsatt ett stort ansvar att inte föra smitta vidare genom att stanna hemma och undvika nära kontakt med andra om man är sjuk med symtom som kan vara covid-19. Ovaccinerade vuxna ska undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. 

Påverkan på sjukvården och omsorgen – pandemin är inte över

Läget inom vården är ansträngt, men de slopade restriktionerna förväntas inte leda till en påtagligt ökad belastning. Samtidigt påminner hälso- och sjukvårdsdirektör Marie Loob om att pandemin inte är över: 
 
– Jag har blandade känslor inför att covid-restriktionerna försvinner och jag hoppas verkligen att alla förstår att det bara är restriktionerna som försvinner och inte pandemin. Den höga sjukfrånvaron skapar otrolig press, pusslande och samarbete för att upprätthålla verksamheten på bästa sätt och våra chefer och medarbetare gör ett beundransvärt arbete, säger Marie Loob.
 
Socialdirektör Marica Gardell delar hälso- och sjukvårdsdirektörens oro:
 
- Även vi ser med oro på vad som händer när restriktionerna släpps. Vi har redan höga sjuktal i våra verksamheter. Det är en svår balansgång mellan att få tillbaks fler medarbetare och samtidigt skydda de allra sköraste, säger Marica Gardell.

Fortfarande riskreducerande åtgärder inom vård och omsorg

För att skydda de mest sårbara pågår fortfarande riskreducerande åtgärder inom hälso- och sjukvård och omsorgen.  Därför gäller fortsatt samma rutiner kring skyddsutrustning och hygien inom sjukvård och omsorg. Till exempel så kommer personal inom äldreomsorgen och sjukvården fortsätta att bära munskydd. Vårdhygien kommunicerar anpassade åtgärder där det är tillämpbart. Tills vidare gäller för vården de rekommendationer som är publicerade.

Den breda provtagningen av allmänheten upphör

I samband med att restriktionerna upphör kan allmänheten inte längre provta sig för covid-19 med regionens egentestning som hämtats i lådor i Visby, Hemse och Slite. Den som har oanvända testkit kan inte använda dem efter idag, tisdag den 8 februari. Personal som arbetar vårdnära inom hälso- och sjukvård och omsorg ska fortsätta att provta sig vid symtom och ska boka provtagning via 1177.se, och kontaktar sin närmsta chef för att kunna testa sig.
 
– Den höga vaccinationstäckningen i kombination med att omikronvarianten ger färre fall av allvarlig sjukdom jämfört med tidigare varianter, gör att de flesta åtgärder mot covid-19 nu kan avvecklas, även om pandemin inte är över, säger Maria Amér, smittskyddsläkare.

Vaccinationerna är fortsatt avgörande för hanteringen av pandemin

– Risken att bli allvarligt sjuk av omikronvarianten är liten om man är vaccinerad och har fått en tredje dos. Det är det bästa sättet att skydda sig. Vi har en väldigt hög vaccinationstäckning på Gotland och det gör att vi också har ett bättre utgångsläge för att klara den höga smittspridningen. Pandemin är på inga sätt över, men vi är i ett nytt läge, säger Maria Amér.
 
Region Gotlands vaccinationsarbete kommer att fortgå framöver. Det går att vaccinera sig mot covid-19 på vaccinationsmottagningarna i Visby, Slite och Hemse. Bokning görs på telefon 0498-26 98 00 eller via appen Alltid öppet. Det går även att vaccinera sig utan tidsbeställning på drop-in på Ica Maxi arena, Visby.