Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Veckorapport om covid-19 (statistik vecka 5)

Publicerad 2022-02-07 14:55
Under vecka 5 konstaterades 1064 nya fall av covid-19. Det är ytterligare en sänkning jämfört med 1268 fall under vecka 4, men ska tolkas med försiktighet eftersom den allmänna provtagningen av allmänheten är avslutad.

På Visby lasarett vårdas idag fem patienter på grund av covid-19 och i smittsam fas - en patient vårdas på intensivvårdsavdelningen och fyra på vårdavdelning.

Tyvärr har ytterligare ett dödsfall inträffat. Det betyder att 54 personer har avlidit på Gotland relaterat till coronapandemin.

- Det är tråkigt att behöva meddela att ytterligare en person har avlidit. Våra tankar går självklart till de anhöriga, säger Maria Amér som är smittskyddsläkare vid Region Gotland.

Från och med idag avslutas den dagliga rapporteringen av covidfall. Tills vidare fortsätter veckorapportering på måndagar på gotland.se, så att man kan ta del av pandemins utveckling på Gotland.

Onsdagen den 9 februari upphör möjligheten till egenprovtagning för covid-19, då många restriktioner upphör liksom rekommendationen kring vilka grupper som ska provtas. Alla provtagningslådor tas bort och provtagning som fortfarande är aktuell kommer att ske via vård och omsorg.

Aktuell veckorapport

Relaterade länkar

Lägesbild vaccination mot covid-19

Information om provtagning för covid-19

Region Gotlands samlade information om coronaviruset

Information about Covid-19 in other languages