Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotland guldtackas

Publicerad 2022-02-04 13:06

Pristagare: Årets marknadsförare. Foto: Marknadsföreningen

Marknadsföreningen på Gotland utser årligen ”Årets marknadsförare” och pristagaren får ta emot den ärofyllda Guldtackan. 2021 års guldtacka går till Region Gotland, Länsstyrelsen, Gotlands förenade besöksnäring och Visby centrum för det gemensamma arbetet med coronainformation.

Spridningen av coronaviruset har ställt myndigheter och organisationer inför utmaningar och beslut som berört medarbetares och medborgares hälsa och säkerhet. För att kommunicera samordnade budskap på ett målmedvetet och inspirerande sätt har ovan nämnda aktörer etablerat forum över gränserna. Flera kampanjer har genomförts för att hjälpa besökare och bofasta att göra rätt. För detta arbete uppmärksammas nu bland annat Region Gotland.

– Det är verkligen glädjande med detta pris just för att samhällsviktiga funktioner lyfts fram och för att kommunikationen mellan medborgare, medier och myndigheter ytterst handlar om tillit till demokratin. Därför värmer det extra mycket att många tycker att vi tillsammans har gjort detta på ett förtjänstfullt sätt, säger Astrid Skarin, kommunikatör på Region Gotland.

Budskapen i kampanjerna har handlat om att hålla avstånd, att visa medmänsklighet och att vaccinera sig. Kampanjerna har också fått spridning runt om i landet, där flera andra kommuner, regioner och länsstyrelser använt sig av materialet.

Marknadsföreningen Gotlands motivering:

”När nöden är som störst är hjälpen som närmast, säger det gamla ordspråket, och på Gotland är vi vana att samarbeta. Det märktes när Region Gotland, Länsstyrelsen, Gotlands förenade besöksnäring och Visby centrum gjorde gemensam sak under corona-pandemin. Med värme, humor och allvar skapade de gemensam kommunikation för allas bästa, för hälsa, hållbar vård och en livskraftig besöksnäring. Covid-riddarna spred budskapet både nationellt och internationellt att på Gotland visar vi hänsyn och hjälps åt. Samhällskommunikation och besöksmarknadsföring i en skön blandning.”

Med på plats för att ta emot Marknadsföreningens pris fanns (se bild) Astrid Skarin, Region Gotland, Frida Ganshed, Gotlands förenade besöksnäring, Jenny Westfält, Visby Centrum samt Thomas Zielinski, länsstyrelsen. Utöver dessa har även Polisen och Destination Gotland deltagit i det gemensamma kommunikationsarbetet. Kampanjmaterialet är framtaget i samarbete med den gotländska kommunikationsbyrån Outhousebyrån.