Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
man ser fötterna på en ung person

Dags att söka feriejobb

Publicerad 2022-02-04 10:25
Den 7 februari startar årets ansökningsperiod för sommarjobb i regi av Region Gotland. Ungdomar födda år 2005-2006 kan ansöka. Sista ansökningsdag är den 27 februari.

Några av de feriejobb som erbjuds är som kontorsvärd, ungdomsreporter och demokratiutvecklare, men även som skådespelare, köks- och trädgårdsarbetare samt arbete i förskola, fritidshem och äldreomsorg.

Varje feriearbetare jobbar under en treveckorsperiod och vanligtvis sex timmar per dag (utöver lunch) fem dagar per vecka. Sammanlagt maximalt 90 timmar.

Vår erfarenhet är att det är fler sökande än arbetstillfällen. Därför rekommenderar vi dig att också söka andra sommarjobb. Vid fler sökande än platser kommer vi att tillsätta platserna utifrån en prioriteringsordning. I år är ungdomar födda 2006 prioriterade, men även ungdomar som tillhör det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) som också kan ansöka om feriejobb.

I slutet av april får alla som sökt ett besked via e-post och ”Mina Sidor”.  

Läs mer om feriejobben och hur du ansöker på www.gotland.se/feriejobb