Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stort intresse för utveckling av norra Gotland

Publicerad 2022-02-03 17:52
Utbyggnad av cykelvägar, tung trafik från Nordkalk till Cementa och ansträngt vattenläge i takt med ökande turism. Det var bara några av frågorna som lyftes av deltagarna på det första samrådsmötet för regionens förslag på översiktsplan och grönplan.

Alla röster är viktiga i utvecklingen av vårt gemensamma, framtida Gotland. Vår omgivning påverkar oss hela tiden, även när vi kanske inte tänker på det. På väg till och från jobb och skola, under träningspasset, på ridturen eller under promenaden i parken eller bostadsområdet.

Under onsdagskvällen hölls det första digitala samrådsmötet, det för delområde norra Gotland.

Deltagarna fick en genomgång av både översiktsplanen och grönplanen och hur man går till väga för att komma med synpunkter och frågor. På slutet kunde alla som ville ställa frågor.

- Det var mycket roligt att intresset var så stort från deltagarna och de som inte kunde vara med hittar hela presentationen på vår hemsida, säger Frida Brunner, projektledare.

Här kan ni se hela presentationen för delområde norra Gotland:

Gotland.se/oversiktsplan2040

Nästa möte, för delområde Visby, är av tekniska skäl framflyttat en dag och hålls torsdagen den 10 februari.