Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Skylt folkhögskola

Folkhögskolan erbjuder ”Svenska från dag ett”

Publicerad 2022-02-03 14:56
Nu genomför Gotlands folkhögskola ytterligare en omgång av kursen ”Svenska från dag ett” för asylsökande. På kursen får man lära dig grunderna i att prata, läsa och skriva svenska. Och träna på att använda språket i vardagssituationer och lära dig mer om det svenska samhälls- och arbetslivet.

Kursen är en heltidskurs, måndag – fredag varje vecka. Kursen är kostnadsfri och ges i Hemse.

Mer om kursen återfinns på folkhögskolans hemsida:

Svenska från dag ett - Gotlands Folkhögskola (gotlandsfolkhogskola.se)

Intresserade ska kontakta linjeledare Anki Karlsson via telefon: 0700-83 27 06 eller e-post: ann-christine.karlsson@gotland.se