Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Efter uppmärksamheten kring särskilt boende: Så arbetar socialförvaltningen

Publicerad 2022-02-03 15:02
Kanske har du frågor om särskilda boenden efter att detta uppmärksammats under senaste tiden?
Det har den senaste tiden rapporterats mycket kring det särskilda boendet på Terra Nova i Visby som drivs av vårdföretaget Attendo.

Kortfattat om vad som hänt

  • I mars 2021 gjordes en kvalitetsgranskning av boendet utifrån synpunkter och avvikelser.
  • I maj upprättades en handlingsplan.
  • I november 2021 gjordes en uppföljning av handlingsplanen man upprättat. Då fick socialförvaltningen kännedom om de avvikelser som media nu rapporterar om.
  • Under några dagar infördes ett intagningsstopp på Terra Nova.
  • I tisdags (1 februari) träffade socialförvaltningens ledning tillsammans med socialnämndens ordförande och de två vice ordförandena flera representanter från Attendo. Det var socialnämndens ordförande Rolf Öström som initierade mötet.
  • På mötet redogjorde Attendo för vilka åtgärder de vidtar för att komma tillrätta med de fel och brister som finns.
 
- I allt vi gör ska vi ha brukarnas goda vård- och omsorg i fokus. Därför är det allvarligt när vi får varningssignaler av dessa slag, säger socialdirektör Marica Gardell.
 
Mycket fokus har legat på avvikelser. Avvikelser är en av de saker man tittar på när en verksamhet granskas.
 
- Handlar det om allvarliga avvikelser och avvikelser som inte åtgärdas måste vår kvalitetsavdelning göra granskningar som skett i detta fall. Det gäller oavsett om det är omsorg i privat regi eller vår egen.
 
Marica Gardell fortsätter:
- Samtidigt vill jag förtydliga att rapporter om avvikelser förekommer och ska förekomma i alla våra verksamheter. Det är en del av vårt systematiska kvalitetsarbete. Det är naturligtvis inte bra med många avvikelser men inte heller för få, förklarar Marica Gardell.
 

Vad händer nu?

Attendo ska varje månad rapportera till socialförvaltningen vad de gör för att kvaliteten ska bli bra för de boende.
 
Socialnämnden har sammanträde den 9 februari. Då kommer nämndens ledamöter 
få ännu mer information. De kommer också att få en redogörelse för hur förvaltningen arbetar med avvikelser, både inom äldreomsorgen i egen regi och privat regi.
 
I socialnämnden i mars kommer frågan om avtalsförlängning för Attendo Terra Nova upp.
 
- Jag tänker att även vi som förvaltning måste se över om vi kan förbättra våra möjligheter till kontroll och uppföljning framåt, avslutar Marica Gardell.
 
 

Har du frågor?

Kanske har du frågor om särskilda boenden på Gotland eller hur socialtjänsten jobbar med kvalitetsgranskning?

Här kan du läsa mer: