Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Dessa kulturskapare får särskilda uppdrag

Publicerad 2022-02-02 14:49
Nu är det klart vilka kulturskapare som får särskilda uppdrag. Över 100 ansökningar kom in till Region Gotland varav 30 uppdrag har beviljats. Nio av dessa uppdrag har tilldelats unga kulturskapare under 30 år.
Region Gotland har vid flera tillfällen under pandemin tillfört extra medel till kulturområdet. Under november-december 2021 utlystes en tredje omgång med särskilda uppdrag till verksamma professionella kulturskapare på Gotland. En del av dessa uppdrag riktades mot unga vuxna kulturskapare under 30 år. Projektstödet för denna utlysning var totalt 1,2 miljoner kronor.
 
Ansökningar gjordes inom de flesta konstformer såsom slöjd och form, scenkonst, litteratur, kulturarv, bild, film och musik. Kriterier för att få uppdrag var bland annat att den sökande skulle vara aktiv och verksam professionell kulturskapare, vara skriven på Gotland och ha möjlighet att visa arbetet på Gotland. I urvalsprocessen vägdes mångfald bland konstområdena samt bredd i målgrupper och idéer in. Urvalet gjordes av medarbetare på Kulturenheten i samarbete med regionens samtliga kulturutvecklare.