Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stor kostnadsminskning och satsning på klimatomställning - regionen förlänger hyresavtalet för Visborg

Publicerad 2022-02-02 13:11
Region Gotland hyr sedan 2009 kontorslokaler med cirka 600 arbetsplatser och gemensamhetsytor på Visborg. Det nuvarande hyresavtalet med fastighetsägaren Vacse löper ut i mars 2025 och nu har koncernledningen beslutat att intentionen är att stanna kvar i lokalerna på Visborg samt att förtäta och utveckla dessa.

Det nya hyresavtalet gäller, förutsatt att regionfullmäktige antar det, från och med 1 maj 2022. Det omfattar en yta på 16 529 kvm, till en kostnad av 1 200 kr/kvm. Det nuvarande avtalet gäller med en yta på totalt 17 830 kvm till en kostnad på 1 623 kr/kvm. Regionen kommer alltså att hyra en mindre yta, till ett lägre pris. Sammantaget innebär det en besparing på cirka nio miljoner kronor per år. Det nya avtalet är 15-årigt och gäller fram till 2037.

Under coronapandemin har regionen konstaterat att det finns stora möjligheter att utveckla arbetssätt och behov av kontorsplatser vilket gör att vi kan förtäta och anpassa oss efter våra nya behov och därmed få ett mer effektivt lokalutnyttjande.

-Den här lösningen ger Region Gotland och därmed skattebetalarna en betydande kostnadsminskning genom att ytor frigörs till en annan hyresgäst, plus att vi förhandlat om en generell hyressänkning för kvarstående ytor. Det här är dubbelt positivt för oss, eftersom det är vårt helägda dotterbolag Gotlandshem AB som flyttar in på den yta som vi lämnar, säger regiondirektör Peter Lindvall.

-Visborgsområdet kommer att utvecklas till en helt ny stadsdel där det bland annat kommer att byggas 3500-4000 bostäder, inklusive samhällsservice och kommersiell service. Att regionen finns kvar långsiktigt i den nya stadsdelen känns logiskt, säger Peter Lindvall.

För att minska byggnadernas klimatpåverkan och även regionens elkostnader ingår det i det nya hyresavtalet att Vacse ska installera solceller på fastigheterna samt installera AI-teknik för att optimera regionens mediaförsörjning.

Vacse ska även utveckla och bygga om Ljusgården till en yta som kan användas som en öppen mötesplats för att ta emot besökare samt som tillfälliga arbetsplatser för besökare, förtroendevalda och medarbetare. Arbetet inkluderar också att en öppning görs ut mot kaserngården.

Vacse har ägt lokalerna på Visborg där Region Gotland hyr sedan 2014.

-Under åren har Region Gotlands lokalbehov förändrats och ett gediget arbete har genomförts, tillsammans med regionen, för att skapa konkurrenskraftiga, hållbara och moderna arbetsplatser i en kulturhistorisk miljö. Vi ser verkligen fram emot att fortsätta detta samarbete, som nu även inkluderar Gotlandshem som blir ny hyresgäst på Visborg, säger Sara Jägermo, fastighets- och hållbarhetschef Vacse AB.