Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Lamm på en kulle. Foto: Mostphotos.

Fysisk aktivitet som medicin vid sömnstörningar

Studier visar att pulshöjande fysisk aktivitet och träning kan förbättra sömnkvaliteten och minska sömnstörningar. Hör sjukgymnast Sofie Kristoferson berätta om hur fysisk aktivitet och rörelse kan vara receptet vid sömnstörningar.