Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fysisk aktivitet vid panikångest

Fysisk aktivitet som ångestdämpning

Personer med panikångest kan minska sin ångest med pulshöjande fysisk aktivitet. Forskningen visar att ett enstaka pulshöjande träningspass på hög intensitet minskar risken att utlösa panikångest.

Viktigt att veta

Många personer upplever, paradoxalt nog, ångest när man börjar träna. Förklaringen till detta är att kroppen reagerar med hög puls, hjärtklappning, svettning och ökad andning under den fysiska aktiviteten, det vill säga samma fysiska reaktioner som uppstår vid stark ångest. Detta är helt ofarligt och beror på kroppens naturliga inbyggda system för att reglera både fysisk och psykisk stress. Du behöver anpassa din aktivitetsnivå för att undvika för starka reaktioner. Men på sikt kommer du att känna att de fysiska reaktionerna minskar både under träningen och när du känner av ångestsymtom.

Vet man detta i förväg och är beredd på reaktionerna vid träning, så brukar de kroppsliga ångestsymtomen inte vara så skrämmande när de kommer. Över tid kommer den fysiska aktiviteten gör dig riktigt gott. Det är viktigt att nivån anpassas till din aktuella fysiska status. 

Utgå från din nivå, dagsform och hur det känns i kroppen. Öka därefter successivt tid, intensitet eller antal gånger per vecka .Om du upplever ökad ångest, prova att minska intensiteten i din aktivitet under en period. Kom ihåg att all rörelse är bra. Lite är bättre än ingenting.

Hör sjukgymnast Frida Broman berätta och förklara hur du kan använda fysisk aktivitet som medicin vid panikångest.

Alla former av ångest

Fysisk aktivitet kan användas som kompletterande behandling vid all form av ångest, det finns grund för att förvänta en viss symtomreduktion både akut och på längre sikt.

Hur mycket fysisk aktiv ska jag vara för att få effekt?

För akut ångestreduktion krävs minst 15 minuter pulshöjande fysisk aktivitet på hög intensitet, det vill säga där du blir rejält andfådd och har svårt att prata hela meningar samtidigt som du utför din träning.

För varaktig ångestreduktion krävs att behandlingen med fysisk aktivitet pågår i minst 10 veckor. Så tålamod krävs och ge det tid för ett gott resultat.

För ångestreduktion på lång sikt ska du vara fysisk aktiv på en intensitet där du kombinerar måttlig till hög intensitet, det vill säga att du blir måttligt till rejält andfådd, minst 90 minuter per vecka, uppdelat på 3 - 5 tillfällen och i minst 20 minuter per tillfället.

Eller hög intensitet , det vill säga att du blir rejält andfådd, minst 75 minuter per vecka, uppdelat på 3 - 5 tillfällen per vecka.

___________________________________________________________________________________________

Läs mer: