Kontakt

Reception
Telefon: 0498-26 88 19

Barn- och familjeenheten
Besöksadress: Polhemsgatan 29, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 88 29
Fax: 0498-27 98 85

Cecilia Thun
Tf Enhetschef
Telefon: 0498-26 96 54
E-post: cecilia.thun@gotland.se

Lars Olofsson
Enhetschef
Telefon: 0498-203899
E-post: lars.olofsson@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barn som far illa

Alla barn har rätt till en trygg och säker uppväxt. En del barn utsätts ibland för olika former av våld eller övergrepp. Det är viktigt att vi vågar se och uppmärksamma dessa barn så att de kan få skydd och ges möjlighet till en förändrad situation.

Alla yrkesgrupper som arbetar med barn samt sjukvårdspersonal och polis har enligt 14 kapitlet i socialtjänstlagen skyldighet att rapportera misstanke om att barn far illa till socialtjänsten. Skyldigheten gäller oavsett om man arbetar i privat eller offentlig regi.

Man har även skyldighet att bistå socialtjänsten med uppgifter som har betydelse för utredningen.

Vad kan du göra?

Om du misstänker att ett barn far illa bör du anmäla det till socialtjänsten. Känner du familjen är det alltid bäst att du berättar för dem att du är orolig för barnet eller att du tycker att familjen behöver hjälp. Det underlättar om familjen vet vem som har gjort anmälan. Blankett för anmälan finns under rubriken Länkar här på sidan.

Som privatperson har du rätt att vara anonym.

Om du anser att ett barn är i akut fara bör du anmäla det till socialtjänsten under kontorstid och till polisen efter kontorstid. Polisen har alltid skyldighet att rapportera vidare till socialtjänsten.

Hitta direkt