Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Intervallet mellan dos 2 och dos 3 kortas till 3 månader

Folkhälsomyndigheten har beslutat att korta det rekommenderade intervallet mellan den andra och tredje dosen covidvaccin till 3 månader för alla över 18 år. Nu öppnar bokningen för alla som fick dos 2 senast den 7 november.
Det rekommenderade intervallet mellan dos 2 och dos 3 kortas från fem månader till tre månader. Den mycket kraftiga smittspridningen ligger till grund för Folkhälsomyndighetens beslut.
 
Från och med i dag, den 1 februari, är bokningen av dos 3 öppen för dig som fick dos 2 senast den 7 november. Du kan boka tid i appen Alltid öppet eller genom att ringa telefonbokningen på 0498-26 98 00 (vardagar kl. 6.30–15.30). Om du bokar i Alltid öppet behöver du tänka på att boka en tid tillräckligt långt fram i tiden, det vill säga ett datum minst tre månader efter att du fick dos 2.
 
Du kan också välja att ta din tredje dos på drop-in. Tänk på att det vid vaccinationstillfället måste ha gått minst tre månader sedan du fick dos 2. Om du har en bokad tid sedan tidigare är det viktigt att du bokar av den i samband med att du vaccinerar dig på drop-in. Öppettider för drop-in-mottagningen finns här: www.gotland.se/dropinvaccination