Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på skador på strandpromenaden efter helgens storm

Undvik strandpromenaden vid Kruttornet i Visby

Publicerad 2022-01-31 16:22
Delar av strandpromenaden vid Kruttornet i Visby är kraftigt underminerad efter helgens storm. Det kan vara farligt att gå nära de värst drabbade områdena. Allmänheten uppmanas att respektera de avspärrningar som finns.
Skadorna på strandpromenaden är omfattande intill parkeringen vid Kruttornet, men det finns skador även norrut. Allmänheten uppmanas att inte gå på eller intill de värst drabbade områdena och respektera de avspärrningar som finns. Marken samt kanten mot havet kan vara försvagad. 
 
– Det är rentav farligt att gå på strandpromenaden framförallt vid de värst drabbade områdena, säger Christian Strängborn, enhetschef på parkenheten. Vi har satt upp avspärrningar som vi hoppas att människor respekterar, de finns till för att skydda.
 
– Vi kommer att åtgärda skadorna så fort vi fått grepp om omfattningen, havet måste lugna ner sig så vi kan komma åt och besikta strandpromenaden från havssidan, säger Christian Strängborn.