Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Veckorapport om covid-19 (statistik vecka 4)

Publicerad 2022-01-31 14:31
Under vecka 4 (24-30 januari) diagnosticerades 1 268 fall av covid-19 på Gotland. Det kan jämföras med 1 385 fall vecka 3. Emellertid har rekommendationerna avseende vem som bör testas ändrats from den 20 januari, vilket gör att vi inte längre kan följa antalet fall per vecka på samma sätt som tidigare när alla med symptom rekommenderades testning.
- Med de nya rekommendationerna så blir mörkertalet högre när det gäller hur många som är smittade med covid-19. Den som testas positivt med självtester som man kan handla på apotek och i affärer ingår inte heller i statistiken, säger Maria Amér, smittskyddsläkare i Region Gotland.
 
På Visby Lasarett ligger idag 7 patienter inlagda med covid-19. Av dessa behöver 1 patient vård för covid-19, övriga behöver vård av annan orsak men har dessutom covid-19. Samtliga patienter vårdas på vårdavdelning, ingen på intensivvårdsavdelningen. Inga ytterligare dödsfall har inträffat relaterat till pandemin, utöver de 53 som tidigare har rapporterats. 
 
- Vi ser en liten minskning av antalet fall nu per vecka, men på grund av ändrade möjligheter att testa sig få blir statistiken mer osäker och svårare att tolka. Stormen under helgen har också försvårat transporterna av prover, så vissa prov kom iväg senare och det påverkar också statistiken avseende antal fall per vecka, säger Maria Amér.
 

Vaccinationsarbetet mot covid-19 pågår för fullt

- Vi får en del frågor om när man ska vaccinera sig när man har haft covid-19. Folkhälsomyndigheten har varit tydlig med att det kan man göra så snart man känner sig frisk och återställd efter infektionen, och det gäller såväl dos 1, 2 eller 3. Och det är fortsatt viktigt att vaccinera sig. Smittspårningen är hög, och vi vet att den tredje dosen behövs för att få så bra skydd som möjligt mot virusvarianten omikron, som är den som cirkulerar på Gotland, säger Maria Amér.

 

Aktuell veckorapport

Relaterade länkar