Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesbild vaccination mot covid-19, 31 januari

Under vecka 4 genomfördes 3 702 vaccinationer på Gotland. Av vaccinationerna var 71 st dos 1, 60 dos 2 och 3 570 dos 3-vaccinationer.
Totalt sett har 130 058 vaccinationer utförts på Gotland. Bland den gotländska befolkningen över 12 år har 49 090 personer vaccinerats med en första dos och 47 976 personer har fått en andra dos, vilket motsvarar täckningsgrader på 91,8 respektive 89,7 procent.

Täckningsgrad dos 3 

Av personer folkbokförda på Gotland över 18 år har 28 869 personer fått en tredje dos, vilket motsvarar 58,1 procent av hela den vuxna befolkningen. Erbjudande om att boka tid för dos 3 har hittills gått ut till 40 612 personer på Gotland, av dessa har nu 71 procent tagit sin tredje dos och ytterligare 2 637 personer har bokat tid under kommande veckor. Täckningsgraden för de som är aktuella för en tredje dos och som redan nu tagit den eller som har bokat in vaccinationstid är därmed uppe i 78 procent.
 
Det återstår just nu drygt 4 600 gotlänningar som är över 18 år, men som ännu inte fått erbjudande om dos 3 eftersom det inte gått 5 månader sedan dos 2. 

Drop-in 

Just nu finns det stor tillgång på drop-in-tider på Ica Maxi arena i Visby. Drop-in-mottagningen är för tillfället öppen dagligen med kvällsöppet flera kvällar i veckan. För den som vill ta sin tredje dos covidvaccin på drop-in ska det ha gått minst fem månader sedan dos 2.