Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på låda med provtagningskit.

Tack för att du följer de nya rutinerna för provtagning

Publicerad 2022-01-31 12:45
Sedan Folkhälsomyndigheten förändrade rekommendationerna kring provtagning för covid-19 har trycket på provtagningskit minskat på Gotland till förmån för de som verkligen behöver testa sig.
– Vi vill rikta ett tack till gotlänningarna som visat stor förståelse för att vi gör de här prioriteringarna. Det är en förutsättning för att kunna testa personer som verkligen behöver vara på plats på jobbet eller i skolan, säger Linda Eklund, provtagningssamordnare Region Gotland.
 
Testa dig för covid-19 om du går i grund- eller gymnasieskola eller inte har möjlighet att jobba hemifrån. Övriga personer uppmanas att inte testa sig, utan ska stanna hemma i minst fem dygn vid symtom på covid-19.