Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nu lanseras initiativet ”Gotland ställer om” - för dig som privatperson och aktör på Gotland

Publicerad 2022-01-31 08:44
2040 är Gotland klimatneutralt och resan dit gör vi tillsammans. Vår ö har unika förutsättningar, och vi är redan en bit på väg. För att nå slutdestinationen behöver vi bli fler som lär oss mer om energi- och klimatomställningen. Därför lanseras nu initiativet ”Gotland ställer om”!

– Det märks att det bubblar av energi för de här frågorna på Gotland. Vi vill ta vara på den kraften och hoppas att satsningen kan tydliggöra vad som faktiskt pågår, och varför. Fler ska kunna känna delaktighet och få insikt om möjliga actions som bidrar till förändring, säger Energicentrums verksamhetsledare Patrick Dahl.

Egen symbol och kommunikationspaket

Initiativet ”Gotland ställer om” kommer att pågå under tre år och ramas in av en egen symbol, logotyp och en ljudlogotyp. För den aktör som engagerar sig genom att bidra med kunskapshöjande aktiviteter inom energi- och klimat finns ett kommunikationspaket att ladda ner via kampanjsidan. Där kommer det även gå att hitta olika aktiviteter och initiativ, och i Materialbanken samlas befintligt material kring energi- och klimatfrågor att ta del av.

Större genomslag tillsammans – alla kan bidra

Förra året bildades lite spontant en arbetsgrupp kring en gemensam bild av en folkbildande kampanj inom energi- och klimatområdet. I gruppen finns representanter från Gotlands Bildningsförbund, Studieförbundet Vuxenskolan, Gretas Gamlingar, Uppsala Universitet Campus Gotland, Fenomenalen, Energicentrum Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län.

“Mycket vi-känsla att ta vara på”

– Styrkan ligger i just detta, att många bidrar utifrån sitt perspektiv. Eftersom omställningen berör oss alla är det här ”allas” symbol. Och det finns redan så mycket vi-känsla att ta vara på här. Se bara på Spara vatten-kampanjen och det stora lokala drivet ute i socknarna i samband med fiberutbyggnaden, säger Sophie Sölveborn, kommunikationsstrateg på Energicentrum Gotland.

Det är kommunikationsbyrån Knak Agency som tagit fram symbolen, de handgjorda illustrationerna och övrigt grafiskt manér. Finansiärer är Länsstyrelsen i Gotlands län och Energicentrum Gotland – en del av Region Gotland.

På energicentrum.gotland.se/gotland-staller-om finns kampanjens hemvist. Kika in där – och håll utkik efter Gotland ställer om-aktiviteter och initiativ som dyker upp runtom på vår ö framöver!

Ta del av aktiviteter och material

Du som genomför en aktivitet för energiomställningen kan ta del av material och aktiviteter eller själv dela din verksamhets aktiviteter på Energicentrums hemsida.

Läs mer och ta del av material på Energicentrums hemsida

Läs mer om Energicentrum på gotland.se

Bland Energicentrums material och aktiviteter kan du bland annat ta del av:

  • Guide till det miljövänliga kontoret
  • Lektionsplaner för Ung förändringskraft
  • Guide för energieffektiva företag
  • Skolmaterial om hållbar konsumtion
  • Material om smarta hållbara val för privatekonomin