Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Klart Vatten fortsätter i fem nya socknar

Publicerad 2022-01-28 11:08
Ett utskick för att inventera Gotlands enskilda avlopp gick under fredagen ut till hushåll i Hörsne-Bara, Källunge, Norrlanda, Stenkyrka och Vallstena. Totalt har nära 9 000 fastigheter på Gotland inventerats.

Klart Vatten arbetar med att uppmärksamma och informera fastighetsägare om vad som behöver göras för att uppfylla dagens krav på rening. Genom att förbättra avloppsituationen kan vi förbättra Gotlands grundvatten och samtidigt bidra till att minska övergödningen av Östersjön.

Om Klart Vatten

Arbetet med att inventera Gotlands cirka 14 000 enskilda avlopp påbörjades 2010. I och med det utskick som nu går ut, har nästan 9 000 fastigheter i 77 socknar inventerats. Utskicket är startskottet för arbetet i berörda socknar och senast fyra år efter startdatum förväntas alla avlopp i socknen vara åtgärdade och/eller godkända.

Vid frågor vad som gäller för ditt avlopp, kontakta Klart Vatten på telefon 0498-26 95 90 (telefontid vardagar klockan 9.00-12.00)  eller via
e-post: klartvatten@gotland.se

Läs mer här: www.gotland.se/klartvatten