Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Annonser 29 januari

Publicerad 2022-01-29 08:00
Här hittar du Region Gotlands samannons som publiceras i lokaltidningarna lördagen den 29 januari.

Lördagen den 29 januari 2022 publiceras en samannons i GA och GT, med information om vad som är på gång inom Region Gotland, och en annons med coronainformation.