Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Busslinje 4 går annan väg den 3 februari

Publicerad 2022-01-28 08:37
Grävarbeten på Gustavsviksvägen påverkar busstrafiken på linje 4.

På torsdag, den 3 februari 2022, pågår grävarbeten på Gustavsviksvägen i Visby. Bussarna på linje 4 mot Snäck fortsätter efter hållplatsen Norra kyrkogården på Snäckgärdsvägen mot Flundreviken. Bussarna mot Visby busstation påverkas inte av arbetena.

Observera att hållplatserna Talludden, Gustavsvik och Snäck inte kan trafikeras. Vänligen använd i stället hållplatserna Talludden nedre, Gustavsvik bad och Flundreviken.