Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regler kring testning och karantän anpassas på grund av smittspridningen

Publicerad 2022-01-20 16:04
För att minska frånvaron av personal i många verksamheter när spridningen av covid-19 är mycket hög ändrar Folkhälsomyndigheten från och med idag, torsdag den 20 januari 2022, förhållningsreglerna om att stanna hemma från arbete eller skola när man själv eller någon i hushållet är sjuk. Folkhälsomyndigheten uppdaterar också de nationella rekommendationerna för regionernas prioritering av testning.
 
Folkhälsomyndigheten understryker att undantaget endast gäller vid skola och arbete. Man ska inte gå till  fritidsaktiviteter.
 
Regionen tittar nu på hur den prioriterade provtagningen kommer att gå till på Gotland. Information kring provtagningen publiceras då här på gotland.se.
 
Mer fullständig information om de ändrade förhållningsreglerna vid covidsmitta finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.