Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Läs om Fysisk aktivitet och hjärtsvikt

Läs om varför, hur och hur mycket du ska träna och vara fysisk aktivt om du har hjärtsvikt.