Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fysisk aktivitet och högt blodtryck

Du kan förebygga och minska ditt höga blodtryck genom att vara fysiskt aktiv. Rörelse är receptet!