Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Träffa oss inför skolvalet till årskurs 4

Inför skolvalet till årskurs 4 kommer Södervärnskolan att ha en digital informationsträff för väljande vårdnadshavare den 25 januari kl.18.30.