Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Veckorapport om covid-19 (statistik vecka 2)

Publicerad 2022-01-17 13:01
Under vecka 2 konstaterades 1001 nya fall av covid-19. Det är nära en fördubbling från vecka 1 som slutade på 545 nya fall.

Den högsta dygnsnoteringen var den 15 januari när 463 fall diagnosticerades. Den tidigare högsta dygnssiffran låg på 147 fall från den 13:e januari. Andelen positiva av de provtagna var 29%.

På Visby lasarett vårdas idag 3 patienter med covid-19 i smittsam fas på vårdavdelning. Ingen patient med covid-19 vårdas på idag intensivvårdsavdelningen.

Inga ytterligare dödsfall har inträffat utöver de 53 som tidigare rapporterats.

 - Med den snabba smittspridningen som vi nu ser så har vi tyvärr svårt att erbjuda samma goda tillgång till provtagning för covid-19 som tidigare, säger Maria Amér smittskyddsläkare.

För allmänheten rekommenderas provtagning för de som har symptom som kan vara covid-19.

Den som är hushållskontakt till en person som testats positivt för covid-19 ska följa förhållningsreglerna och ska isolera sig hemma i 7 dagar. Om hushållskontakten utvecklar symptom rekommenderas testning, annars inte.

För de som arbetar inom vård och omsorg gäller andra rekommendationer, Läs mer på sidan 5:  Covid-19 läk 220117 (slf.se)

Med det höga antalet smittade så hinner inte smittspårningsenheten med att ringa upp samtliga positiva fall. Det innebär att det läggs ett större ansvar på den som har fått ett positivt provsvar med covid-19 att själv läsa på vad som gäller, att informera de som man kan ha riskerat att smitta samt meddela sin närmaste chef, om det finns risk för att smitta kan ha spridits på arbetsplatsen.

För information till den som har fått ett positivt provsvar om covid-19 Läs mer: Covid-19 pat 211124 (slf.se)

För information till den som är hushållskontakt till en person som har testats positivt för covid-19 Läs mer: Covid-19 hushållskontakt 220117 (slf.se)

  - Vi är i ett helt nytt läge nu i pandemin, med en snabbt ökande smittspridning och många konstaterade positiva fall bland de som har tagit prov. Det betyder att tyvärr räcker inte längre vår provtagningskapacitet och smittspårningskapacitet till som tidigare, trots att vi gör det vi kan för att skala upp. För de allra flesta är covid-19 en lindrig infektion, men för den som inte är vaccinerad, är äldre eller har andra sjukdomar så finns en hög risk att bli svårt sjuk. Det är viktigt att vi nu hjälps åt för att få ner smittspridningen genom att hålla avstånd, avstå sociala sammanhang och begränsa våra nära kontakter. När du får ett erbjudande om vaccination så ska du ta det, både dos 1, 2 och 3, det ger ett viktigt skydd mot allvarlig sjukdom, säger Maria Amér smittskyddsläkare. 

  - Att den som är sjuk och har symptom som kan vara covid-19 stannar hemma är det viktigaste för att begränsa smittspårningen i samhället, fortsätter Maria Amér.

 

Aktuell veckorapport

 

Relaterade länkar