Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Eskelhem skola ställer in undervisningen den 17-18 januari

Publicerad 2022-01-14 13:25
Utifrån en stor frånvaro bland elever och personal har utbildningsdirektör Torsten Flemming idag fattat beslut att Eskelhem skola inte kan bedriva undervisning måndag och tisdag nästa vecka (den 17-18 januari).

- Detta är en åtgärd som vi behöver ta till utifrån att vi har en stor personalbrist på skolan och vi kan inte i flytta personal från andra skolor till Eskelhem skola i den omfattning som skulle behövas för att både ha skolan och fritidshemmet igång i ordinarie omfattning. Några av de som är sjuka har konstaterad covid-19 och vi kan även få en möjlighet att bryta eventuella smittkedjor, säger Jörgen Norström, avdelningschef för grundskolan.

Eskelhem skola har elever i förskoleklass – årskurs 3 där de flesta går på fritidshem. För att underlätta för vårdnadshavare som inte kan vara hemma kommer heldagsfritidshem att erbjudas i begränsad omfattning i samverkan med förskolan som finns lokaliserad intill skolan.

En förfrågan har idag gått ut till alla vårdnadshavare både inom förskola och fritidshemmet om de har möjlighet att ha sina barn hemma måndag och tisdag nästa vecka. För de vårdnadshavare som inte kan det kommer de att kunna lämna sina barn i förskolan och fritidshemmet i den omfattning de behöver. En avgiftsreducering motsvarande en 30:e del per dag av månadsavgiften kommer att ges till de som kan ha sina barn hemma.

- Vi ser att det är en ökande frånvaro på flera av grundskolorna. Det är så viktigt att alla som känner av symtom eller blir sjuka stannar hemma och undviker kontakter utanför hemmet samt att man testar sig för covid-19, fortsätter Jörgen Norström.