Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ansökan om tider i Region Gotlands anläggningar 2022

Publicerad 2022-01-14 11:10
Vill du ansöka om träningstider, match- och arrangemangstider
i simhallar, ICA Maxi arena, idrottshallar, gymnastiksalar, fotbolls- och konstgräsplaner? Vi behöver din ansökan senast 31 januari.

ICA Maxi arena, Idrottshallar och gymnastiksalar: vecka 18 - 35

Simhallar: vecka 25 – 33

Helgtid för träningsmatcher på konstgräs:

 • vecka 9 – 17 på Säve, Slite och Hemse. 
 • Rävhagen = Endast träningstid          

Fotbollsplaner gräs: vecka ca 18 – 41

 • Gutavallen friidrott och fotboll (elvamannaplan)
 • A7 fotbollsplan (elvamannaplan)
 • Rävhagen  1 A,B (två niomannaplan)
 • Rävhagen  2 A,B,C (tre sjumannaplaner)
 • Rävhagen  3 A,B,C (tre femmannaplaner)
 • Hemse, Slite och Säve konstgräsplaner (elvamannaplaner)

OBS: Ej Rävhagens konstgräs på grund av marksanering.

 

Det är också dags att göra årets ansökan för material från Idrottsplats Skogen och Mobil anläggning för 2022.

 

Ansökningsblanketter finns på: https://etjanst.gotland.se, klicka Kultur och fritid och använd blankett:

 • Bokning - Arrangemang i anläggning
 • Bokning -Träningstider
 • Bokning IP skogen och Mobila anläggning

E-posta din ansökan till bokning@gotland.se