Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lådorna med provtagningskit i Visby flyttas

Publicerad 2022-01-13 14:04
Från och med måndagen den 17 januari finns provtagningskit för covid-19 att hämta på baksidan av Rådhuset på Visborg i Visby.

Det är lådorna som tidigare stod vid huvudentrén till Korpen samt vid lasarettets huvudentré som flyttas till Visborgsområdet.

– Den höga efterfrågan på provtagningskit har gjort trafiksituationen vid lasarettet och Korpen ohållbar. Vi väljer därför att flytta lådorna till Visborg, för att få ett bättre flöde vid hämtning och lämning av prover. Att vi har lådorna på samma ställe gör också att vi lättare kommer att kunna upprätthålla full kapacitet, säger provtagningssamordnare Linda Eklund.

Lådorna med provtagningskit i Hemse och Slite finns kvar i anslutning till vårdcentralerna.

Mer information om hur provtagning för covid-19 går till hittar du här.