Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Upphandling ”Transportör 2022-2026”

Publicerad 2022-01-12 13:37
Nu är det klart att Telepass AB och Taxi Visby 20 70 70 AB kommer att tillhandahålla fordon och förare åt Region Gotland efter genomförd upphandling kallad ”Transportör 2022-2026”. De handlar om de fordon och förare som ska användas till bland annat färdtjänst, sjukresor och skoltaxi.

I dag har Region Gotland tilldelat kontrakt till två anbudsgivare med avtalsstart från och med 1 juli 2022. Upphandlingen har endast avsett resurser av specifika fordon samt förare att användas till bland annat skoltaxi, färdtjänst och sjukresor. I de tjänster som Region Gotland nu har upphandlat ingår inte vad som redan levereras av den så kallade beställningscentralen, till exempel planering av körningar, schemaläggning, bokningar och så vidare.

- Det känns bra att vi nu har genomfört upphandlingen. Att göra upphandlingar är ett hårt arbete, men upphandlingslagstiftning innebär att denna typ av tjänster måste konkurrensutsättas på den öppna marknaden med jämna mellanrum med möjlighet för alla intressenter att kunna lämna anbud, säger Jyrki Vainio, enhetschef Kollektivtrafiken.

Totalt fick Region Gotland in anbud från två anbudsgivare på samtliga delar i upphandlingen. Eftersom båda anbuden uppfyller samtliga krav på efterfrågad kapacitet, kvalité, genomförande och så vidare, så har det inte varit möjligt att särskilja anbudsgivarnas anbud på annat sätt än att jämföra vem som har lämnat lägst pris på varje del.

Vid kontroll av priser i anbuden framgick att Telepass AB har lämnat lägst pris för del 1-12 samt att Taxi Visby 20 70 70 AB har lämnat lägst pris för del 13, varvid respektive anbudsgivare ska tilldelas dessa delar. Detta innebär att i merparterna av fallen kommer Region Gotland att få en ny leverantör av fordon och förare efter avtalsstart, men att det kommer finnas två leverantörer.

- Jag kan efter genomförd upphandling bara konstatera att det är två etablerade företag som har lämnat anbud i upphandlingen och det känns tryggt. Vi tackar för båda anbudsgivarnas intresse och hoppas på ett gott samarbete mellan alla inblandade parter framöver, säger Jyrki Vainio.

Tilldelningsbeslut är fattat den 12 januari 2022 och ett avtal kan tecknas tidigast den 25 januari 2022. Leverans påbörjas 1 juli 2022.