Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Besöksrestriktioner införs på Visby lasarett

Publicerad 2022-01-11 16:18
Med anledningen av den kraftigt ökade smittspridningen av covid-19, införs från och med onsdagen den 12 januari besöksrestriktioner inom slutenvården på Visby lasarett och inom psykiatrins heldygnsvård.

Det här är vad som gäller för dig som ska besöka en person på lasarettets vårdavdelningar eller inom psykiatrins heldygnsvård:

  • Var sparsam med dina besök
  • Använd munskydd
  • Tvätta händerna noggrant eller använd handdesinfektion inför besöket
  • Max två besökande åt gången
  • Du ska vara frisk och symtomfri
  • Har du träffat någon med bekräftad covid-19 måste du avvakta 14 dagar innan du kommer på besök på vårdavdelningen.

I dagsläget är det inte aktuellt med besöksrestriktioner inom äldreomsorgen.

– Det är angeläget att vi fortsätter tillåta besök på våra särskilda boende, eftersom vi vet att många äldre blir väldigt ensamma och påverkas negativt av ett besöksförbud, säger smittskyddsläkare Maria Amér.

Mer information om vad som gäller vid besök inom sjukvården och omsorgen på Gotland hittar du här.