Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bekräftade fall av omikron på Gotland

Publicerad 2022-01-11 11:24
De senaste veckorna har antalet fall av covid-19 ökat kraftigt på Gotland. En av förklaringarna till den snabba smittspridningen har antagits vara förekomst av omikronvarianten. Totalt har nu nio fall av omikron bekräftats på ön.

Bland de nya fall av covid-19 som undersöks med virussekvensering, det vill säga kartläggning av virusets arvsmassa för att klargöra vilken typ av coronavirus det är, har nio fall av omikron påvisats på Gotland under vecka 52 och vecka 1.

– Det bekräftar den misstanke vi har haft, och förklarar utvecklingen med snabb smittspridning som vi har sett de senaste veckorna, säger smittskyddsläkare Maria Amér.

Virussekvensering görs av cirka tio procent av de positiva covid-19-fallen som en del i en allmän övervakning av vilka virusvarianter som cirkulerar i samhället. Detta innebär att spridningen av omikronvarianten sannolikt är större än de nio fall som hittills har bekräftats. Det går dock inte ut information om vilken variant var och en har drabbats av då rekommendationerna för covid-19 är desamma. 

– När ditt provsvar visar att du har en pågående infektion orsakad av covid-19 är det viktigt att du stannar hemma och isolerar dig i minst sju dagar, säger Maria Amér.