Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotland går upp i regional särskild sjukvårdsledning

Publicerad 2022-01-10 16:33
Hälso- och sjukvårdsledningen inom Region Gotland har beslutat att höja beredskapsnivån och gå upp i stab med den regionala särskilda sjukvårdsledningen (R-SSL).

Beslutet att gå upp i stab även på regional nivå, baseras på den extremt höga smittspridningen, det mycket ansträngda läget inom provtagning, smittspårning, vaccination, utmaning med provtransporter samt ett generellt sårbart bemanningsläge.

– Särskild sjukvårdsledning etableras nu för att följa utvecklingen och vidta de åtgärder som behövs för att säkra att vi kan frigöra de resurser som krävs för att hantera rådande situation och för att stödja vården, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Marie Loob.

Visby lasarett befinner sig i stabsläge sedan 13 december 2021 med anledning av ansträngd bemanningssituation och periodvis brist på vårdplatser.