Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Veckorapport om covid-19 (statistik vecka 1)

Publicerad 2022-01-10 14:39
Rapporten för vecka 1 visar på en kraftig ökning av antalet fall. Smitta har också konstaterats på ett äldreboende.
Vecka 1 innebar tyvärr ännu ett rekord i pandemin när 540 nya fall av covid-19 diagnosticerades på Gotland.
Föregående vecka, vecka 52, konstaterades 390 nya fall, vilket då var den högsta siffran hittills. 
 
Onsdagen den 5/1 fick 141 personer diagnosen covid-19, den högsta dygnssiffran för antalet fall under pandemin. 
 
På Visby Lasarett vårdas idag, måndag 10/1, en patient med covid-19 i smittsam fas på vårdavdelning, och en patient på intensivvårdsavdelningen i smittfritt skede. 
 
Inga ytterligare dödsfall har tillkommit relaterat till pandemin, utöver de 53 som tidigare rapporterats. 
 
- Smittspridningen av covid-19 i samhället är betydande i nuläget och så även på Gotland. Skyddet mot svår sjukdom i covid-19 är utmärkt efter vaccination, men däremot räcker inte vaccinationerna för att skydda mot smitta. Det är angeläget att verkligen ta sina vaccinationsdoser så snart som erbjudandet kommer. Därtill behöver vi följa de råd och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har tagit fram för att minska risken för smitta i samhället, säger smittskyddsläkare Maria Amér.
 

Smitta på ett särskilt boende

På ett äldreboende, ett så kallat särskilt boende, har det konstaterats fall av covid-19.

- Alla boende och all personal har screenats och vi kan konstatera att det är i en mycket begränsad omfattning. Vi följer nu de rutiner vi har när smitta konstaterats på ett boende, säger socialdirektör Marica Gardell.
 

Aktuell veckorapport

 

Relaterade länkar