Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesbild vaccination mot covid-19, 10 januari

Under vecka 1 genomfördes 1 308 vaccinationer på Gotland. Av vaccinationerna var 64 dos 1, 70 dos 2 och 1 174 st dos 3-vaccinationer.
Totalt sett har 118 139 vaccinationer utförts på Gotland. Bland den gotländska befolkningen över 12 år har 48 811 personer vaccinerats med en första dos och 47 483 personer har fått en andra dos, vilket motsvarar täckningsgrader på 91,3 respektive 88,8 procent.

God täckningsgrad för dos 3

Bland de 21 281 personer över 18 år för vilka det gått rekommenderad tid sedan dos 2 och därmed är aktuella för påfyllnadsdos har 18 766 personer även tagit dos 3. Det ger en täckningsgrad på 88,2 procent. 

Bokningen öppnade för fler 

I fredags öppnades bokningen via appen Alltid öppet för alla som fick dos 2 senast den 2 augusti, vilket innebar ytterligare 1 560 personer. Under torsdagen och fredagen var telefonbokningen stängd på grund av trettonhelgen, vilket gjorde att fler än vanligt bokade digitalt. Enbart under fredagen gjordes 783 stycken bokningar i Alltid Öppet, om det i huvudsak var de personer som bokningen öppnade för samma dag, så valde därmed över hälften att boka sig  direkt via appen.