Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stor ökning av antalet covid-smittade

Publicerad 2022-01-10 11:21
Vecka 1 innebar tyvärr ännu ett rekord i pandemin när 540 nya fall av covid-19 diagnosticerades på Gotland.
Föregående, vecka, vecka 52, konstaterades 390 nya fall, vilket då var den högsta siffran hittills. 
 
Onsdagen den 5/1 fick 141 personer diagnosen covid-19, den högsta dygnssiffran för antalet fall under pandemin. 
 
På Visby Lasarett vårdas idag, måndag 10/1, en patient med covid-19 i smittsam fas på vårdavdelning, och en patient på intensivvårdsavdelningen i smittfritt skede. 
 
Inga ytterligare dödsfall har tillkommit relaterat till pandemin, utöver de 53 som tidigare rapporterats. 
 
- Smittspridningen av covid-19 i samhället är betydande i nuläget och så även på Gotland. Skyddet mot svår sjukdom i covid-19 är utmärkt efter vaccination, men däremot räcker inte vaccinationerna för att skydda mot smitta. Det är angeläget att verkligen ta sina vaccinationsdoser så snart som erbjudandet kommer. Därtill behöver vi följa de råd och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har tagit fram för att  minska risken för smitta i samhället, säger smittskyddsläkare Maria Amér.

Veckorapporten som publiceras på måndagar kommer i sin helhet som vanligt mellan 14.30 och 15.00.