Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Svårt för regionen att hinna med att smittspåra

Publicerad 2022-01-07 15:57
I förra veckan rapporterades den högsta veckonoteringen i antal covidsmittade på Gotland sedan pandemin startade och den snabba smittspridningen håller i sig även under årets första vecka. Det gör att smittspårarma på Region Gotland inte hinner med smittspårningen fullt ut.

Till och med fredag klockan 10.00 har redan 358 fall av covid-19 konstaterats på Gotland, att jämföra med förra veckans toppnotering på 390 fall.

Smittspårning är ett viktigt verktyg för att snabbt försöka bryta smittkedjor. Men när smittspridningen är så pass hög i samhället som den för närvarande är på Gotland, är det svårt för regionens smittspårare att hinna ta kontakt med alla som fått positiva svar på sina PCR-test.

- Vår målsättning är att hinna kontakta alla, men vi ser att vi har svårt att hinna med det nu och vi ser också att smittspårningen drar ut på tiden. Därför ber vi alla som testat sig via provtagningskit från regionens testlådor att ta del av både provsvar och länkar med viktig information på 1177.se, säger smittskyddsläkare Maria Amér.

På 1177.se finns länkar med viktig smittskyddsinformation och information till vad som gäller om man är hushållskontakt till någon som testats positivt för covid-19.

- De som tagit prov i andra testflöden än via inloggning i 1177.se kontaktas för provsvar som tidigare. Det viktigaste är att följa myndigheternas rekommendationer och instruktioner om hur man ska bete sig om man är smittad, säger Maria Amér. 

Läs mer: 

Smittskyddsinformation till den som är smittad med covid-19

Smittskyddsinformation till den som är hushållskontakt till någon som är smittad med covid-19