Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Maxantal införs för besökare på ungdomsgårdarna från idag den 7 januari

Publicerad 2022-01-07 13:37
Utifrån den ökande smittspridningen av covid-19 som finns i samhället och för att undvika trängsel i verksamheter som vänder sig till allmänheten har beslut fattats att ungdomsgårdarna kommer att ha maxantal för besökare inklusive fritidsledare med 20 personer per tillfälle.

- Vi följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och Region Gotlands smittskyddsenhet ger och just nu med den smittspridning som finns i samhället behöver vi bidra med det vi kan göra. Med ett begränsat besöksantal kan vi undvika trängsel, säger Lena Nordström, avdelningschef för ungdomsavdelningen  

- Vi startade under förra vintern upp en online-verksamhet för ungdomar mellan 7–19 år. Man kan prata med varandra och det finns olika aktiviteter som man kan vara med på. Online-verksamheten har blivit mycket uppskattad och välbesökt. Min förhoppning är att de ungdomar som inte kan vara på ungdomsgårdarna kan delta i online-verksamheten, fortsätter Lena Nordström.   

Läs mer om ungdomsgårdarnas online-verksamheten https://www.gotland.se/110935