Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Närundervisning vid terminsstart och maxantal besökare för öppna förskolan Myllan och Fenomenalen

Publicerad 2022-01-05 15:31
Utifrån den ökande smittspridningen och för att undvika trängsel i verksamheter som vänder sig till allmänheten har beslut fattats att öppna förskolan Myllan och Fenomenalen Science Center ska ha ett maxantal för besökare. Maxantalet gäller från och med 7 januari. Närundervisning på plats i grundskola, gymnasiet, vuxenutbildning samt folkhögskolan gäller när eleverna börjar igen den 10 januari.

Öppna förskolan kommer att ta emot maximalt åtta familjer dock högst 20 personer vid samma tillfälle. Verksamheter vänder sig till föräldrar och barn i åldern 0-5 år och har inte en fast grupp som kommer utan det kan variera från dag till dag. Läs mer om öppna förskolan verksamhet https://www.gotland.se/myllan

Fenomenalen Science Center kommer att ta emot maximalt 20 besökare under ordinarie öppettider för allmänheten. Läs mer om Fenomenalens verksamhet https://www.gotland.se/fenomenalen

Grundskolan, gymnasieskolan, vuxenutbildningen och folkhögskolan kommer utifrån Folkhälsomyndigheten rekommendation ha närundervisning på plats på skolorna när eleverna kommer tillbaka den 10 januari.

Distansundervisning i grundskola och gymnasiet som en förebyggande åtgärd är inte möjligt utifrån att regeringen tagit bort den tillfälliga lagen om trängsel i skolan. Distansundervisning kan införas som en smittskyddsåtgärd om det blir ett utbrott av covid-19 på någon skola.

De smittskyddsåtgärder som funnits i alla utbildnings- och arbetsförvaltningen verksamheter under hela pandemin kommer vara kvar. De är bland annat:

  • Tvättslussar finns i förskola och fritidshem
  • Hämtningar och lämning av barn sker utomhus i möjligast mån
  • Utomhusaktiviteter genomförs i så stor utsträckning som möjligt.
  • Alla som uppvisar symtom eller blir sjuka under dagen ska skyndsamt gå hem och rekommenderas att testa sig för covid.19
  • Stora samlingar ska undvikas och de möten som går ska genomföras digitalt.
  • I övrigt följer verksamheterna Folkhälsomyndigheten restriktioner och rekommendationer samt smittskyddsenheten råd.