Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen att träffa oss inför skolvalet

Inför skolvalet till förskoleklass kommer Havdhem skola att ha öppet hus utomhus för väljande vårdnadshavare den 25 januari kl.14.00-16.00.

Vi reserverar oss för ändringar utifrån pandemiläget.

Sista dag för skolvalet är den 5 februari.

Mer information: www.gotland.se/skolval