Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen att träffa oss inför skolvalet

Inför skolvalet till förskoleklass kommer Eskelhem skola att ha en digital informationsträff för väljande vårdnadshavare den 1 februari kl.17.30.

Möteslänk till den 1/2:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ZTA0MTk3OGYtY2NhZi00MGUwLTkzYmUtNzRhYjM4ZDc4NjJh@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22bd973045-39a9-435a-84ad-24f2bcc1eb5b%22,%22Oid%22:%22c1179d28-a8e4-4a57-b3e3-56c290855f96%22%7D

Vi reserverar oss för ändringar utifrån pandemiläget.

Sista dag för skolvalet är den 5 februari.

Mer information: www.gotland.se/skolval