Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen att träffa oss inför skolvalet

Inför skolvalet till förskoleklass kommer Fole skola att ha en digital informationsträff för väljande vårdnadshavare den 3 februari klockan 14.00-15.00.

Möteslänk till den 3/2 Klicka här för att ansluta till mötet

Vi reserverar oss för hastigt uppkomna förändringar utifrån pandemiläget. 

Sista dag för skolvalet är den 5 februari.

Mer information: www.gotland.se/skolval