Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen att träffa oss inför skolvalet

Inför skolvalet till förskoleklass kommer Tjelvarskolan att ha digitala informationsträffar för väljande vårdnadshavare den 25 januari kl.18.30 och den 28/1 kl.8.30.