Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lise Langseth ny samhällsbyggnadsdirektör

Publicerad 2022-01-03 12:32
Efter en gedigen rekryteringsprocess med flera kvalificerade kandidater står det nu klart att det blir Lise Langseth som får uppdraget att leda samhällsbyggnadsförvaltningen framöver.

Lise Langseth är idag VA-chef i Haninge Kommun. Hon har även varit planchef, också det vid Haninge Kommun samt före det projekt- och utredningschef vid VA-avdelningen i Norrtälje Kommun. Lise har också en lång erfarenhet från statliga Boverket samt det privata näringslivet genom till exempel vd för konsultföretaget Faveo, vd för Svensk Betong samt även roller i Skanska och NCC.

– Jag ser mycket fram emot att få ta mig an det viktiga uppdraget inom samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med alla chefer och medarbetare. Gotland har unika förutsättningar att utveckla samhällsbyggnadsprocessen och det vill jag vara en del av, säger Lise Langseth.

– Lise har en mycket intressant och gedigen bakgrund från såväl kommunal, statlig och privat verksamhet. Hennes ledarskap präglas, bland annat, av att utveckla relationer, resultatfokusering samt att driva utveckling för de vi finns till för, vilket ligger helt i linje med våra ambitioner och planer framåt, säger regiondirektör Peter Lindvall.

Lise Langseth är 60 år och ursprungligen från Norge och numera bosatt i Stockholm. Hon är utbildad civilingenjör med inriktning väg och vatten från KTH i Stockholm och tillträder sin nya tjänst den 1 april 2022. Fram tills dess fortsätter nuvarande förvaltningschef Johan Åberg sitt uppdrag.